Пчелни пластмасови основи

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ, ЗАЩИТЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

Освен широко разпространените восъчни основи, пчеларите имат на разположение и една алтернатива – полуизградени основи, изработени от пластмаса, предназначени за многократна употреба. БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОВОСЪЧАВАНЕ

Пчелните пластмасови основи са нов, алтернативен вид, който редуцира труда на пчеларя, увеличава добива на мед и приходите от продажба на пчелен восък. Необходимо е да се отбележи, че пластмасовите основи са алтернатива, но не изключват или заменят напълно восъчните пчелни основи.

Пластмасовите основи се изработват от материал за хранителни цели, сертифициран в ЕС.

Като производители на пчеларски инвентар и пчелни пластмасови основи, ние сме носители на награди от Международни изложения “Пчеларство-Плевен 2011” ,  “Пчеларство-Плевен 2015” и  “Пчеларство-Плевен 2017”.

Пчелните пластмасови основи, пчеларския инвентар и другите пластмасови изделия са произведени в България.

С използването на пластмасовите основи се поддържа трайна висока продуктивност на пчелните семейства.

 


www.rolta-plastic.com
Всички права запазени

Suzara web design