За нас


През 2004 година стартирахме с производството  на пчелните пластмасови основи – един продукт, създаден изцяло от нас без аналог в целия свят. Това бе началото на непрекъснато обогатяващ се асортимент на пчеларски инвентар. Процесът от проектирането на всяко изделие до предлагането му на производителите на пчелни продукти задължително преминава и през тестването му. Самите ние от дълги години практикуваме пчеларство и това ни дава най-точните критерии и изисквания, на които трябва да отговаря произведения от нас пчеларски инвентар.

Благодарни сме на всеки един потребител на нашит продукти, на партньорите от България и чужбина, чието доверие спечелихме в годините, пред които доказахме, че познаването на потребностите на пчеларството са действително водещ фактор за произведеното от нас.

Като производител на пчеларски инвентар и пчелни пластмасови основи сме носители на награди от Международно изложение – договаряне “Пчеларство – Плевен 2011 год” , “Пчеларство-Плевен 2015 год.”, “Пчеларство-Плевен 2017 год.”

                                                                                        инж.Николай Христов

www.rolta-plastic.com
Всички права запазени

Suzara web design