- Пчеларски инвентар

Цифри за кошери

/съгласно изискванията за номериране на пчелните семейства в България/

Всеки комплект съдържа цифри за 13 броя кошери. Височината на всяка една цифра е 42 мм. Изработени са от еластична пластмаса. Препоръчва  се да се закрепят с телбод.

При необходимост да се номерират повече от 13 кошера вижте приложената схема: като в първата колона е необходимия брой комплекти цифри, а във втората колона са посочени колко броя кошери могат да се номерират.  Пример 1: Вие имате 40 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 7 комплекта цифри. Пример 2: Вие имате 100 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 20 комплекта цифри. Пример 3: Вие имате 12 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 1 комплекта цифри.

Всеки комплект има цифри за 13 броя и със 4 броя тирета. Височината на всяка една цифра е 40 мм.
Изработени са от еластична пластмаса, за да могат да се коват с пирончета.

При необходимост да се номерират повече от 13 кошера вижте приложената схема: като в първата колона е необходимия брой комплекти цифри, а във втората колона са посочени колко броя кошери могат да се номерират. 
Пример 1: Вие имате 40 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 7 комплекта цифри.
Пример 2: Вие имате 100 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 20 комплекта цифри.
Пример 3: Вие имате 12 кошера. Тогава ще ви бъдат необходими 1 комплекта цифри.

Използвани комплекти
Брой кошери
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 + 4бр.тирета
2
14 15 16 17 18 19 20
3
21 22
4
23 24
5
25 26
6
27 28
7
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
8
42 43
10
44
11
45
12
46
13
47
14
48
15
49 50 51 52 53
16
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
17
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
18
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
19
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
20
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
21
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
22
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
23
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
24
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
  и т.н. *

Цена без ДДС: 0.65 лв.


количествоцена
над 250 компл.0.60 лв.


Назад