Бипакс - изграждане директно в кошера

За директна продажба и консумация  на мед с восък 

 Използването на пластмасови основи система “Бипакс” е стъпка към развитието на биологичното пчеларство. Прилагането на пластмасовите основи система “Бипакс” дава възможностза достигане на по-висока цена при реализация на пазара и предлагане на пчелен мед “непипнат от човешка ръка”. Пластмасови основи система “Бипакс” представляват кутийки, чието дъно е идентично с релефа на восъчните основи. Над оформените дъна  на килийките, обърнати нагоре, има пространство за изграждането на восъчни питки. След като килийките са запълнени с мед и запечатани, кутийките се свалят, с ножче или на ръка  и се затварят с капаче, на което е оставено място  за етикет и в този вид се предлагат директно на пазара. Тези опаковки са изключително ефектни. Пластмасови основи система “Бипакс” се монтират върху стандартна дървена без зателване, пробиване и залепяне. Закрепването става към дървената рамка с телбод, пирончета, кабърчета и др., като един цял магазин  се зарежда с основи десетократно по-бързо. Препоръчва се напръскване със сладък сироп и тънко покритие от восък, за по-бързо “качаване” на пчелите. Предимсквата на пластмасови основи система“Бипакс” са: бърз монтаж, не е необходима восъчна основа, по-висок цена при реализация, възможност за предлагане на напълно натурален пчелен продукт.

Инструкции за употреба на пластмасови основи система ”БИПАКС”

Пластмасови основи система “Бипакс”(Beepaкs) се използват при станадартни дървени рамки. Внимание! Рамките трябва да бъдат без раздалечители! не се комбинират с восъчни основи в магазина на кошера. На всяка рамкасе поставят по две пластмасови основи с кутийки и съответния брой капачета, които се предлагат като комплект. Полагате едната половина на полуизградената пластмасова основа, която ляга като в „гнездо” и трябва да бъде равноотдалечена от всички летвички на рамката. С такер-телбод, пирончета, кабърчета или друг закрепващ елемент, фикисирате пластмасовата основа към рамката на  3 до 5 места. Внимание! Телбодът или др. закрепващи елементи, трябва да се поставят  на предвидения борд, извън оформените кутийки (които ще бъдат запълнени с изградени килиики от  восък и напълнени с мед ), защото те ще се свалят, с ножче или на ръка и се затварят с капачетата.  Пластмасовите основи „Бипакс” за  по- бързо усвояване от пчелите трябва да се напръскат със захарен сироп, намажат или натрият с восък.

Пластмасови основи система “Бипакс” са за еднократна употреба, като предимството им е бързата  реализация, по-висока стойност на пчелния продукт и значителното намаляване на вложения труд.


www.rolta-plastic.com
Всички права запазени

Suzara web design