- Пчеларски инвентар- Пчелогонки

Пчелогонка Ин-Ян с 2 изхода

 Пчелогонка с 2 изхода. Има шест отвора за закрепване към дъската. Пчелогонката се закрепя към дъска (табла) с размерите на корпуса, в която предварително са изрязани или пробити два отвори с диаметър от 35 до 50 мм.

Пчелогонката е предназначена за подготовка на кошерите за центрофужене. Таблата с монтираната пчелогонка се поставя под корпуса или магазина, който трябва да бъде освободен от пчелите. Специфичният профил на пчелогонката позволява пчелите лесно да преминат в плодника, но правят невъзможно връщането им.

Позволяваме си един съвет от личен опит – при дълбочина на таблата около 40 мм се постига максимална ефективност на функцията на пчелогонката.

Пчелогонките служат за облекчаване труда и намаляване времето на пчеларя при изваждането на меда за центрофугиране.  При ползване на пчелогонки пчелите:

- не се дразнят от тръскане, метене или подпушване; 

- не се смачкват; 

- няма нападение.

Пчелогонките са изработени от  пластмаса и са за многократно използване. Внимание! При поставянето на пчелогонка, трябва да се затвори входът на медовия корпус, за да няма достъп на пчели "крадци".

Произвеждаме и предлагаме пет модела пчелогонки.

В зависимост отсилата на пчелното семейство, кога се извършва центрофуженето и времетраенето на престой в кошера на пчелогонката, е необходимо да се избере подходящата пчелогонка с цел максимално отстраняване на пчели от медовия корпус.


Цена без ДДС: 1.40 лв.


количествоцена
над 150 бр.1.30 лв.


Назад