- Пчеларски инвентар- Пчелогонки

Пчелогонка Морска звезда - 6 изхода

Модел на пчелогонка с кръгла форма  с диаметър 168 мм и тегло 35 гр., с 6 равномерно разположени изхода. По периферията  на пчелогонката има четири отвора за закрепване към дъска (табла) с размерите на корпуса, в която предварително е изрязан или пробит отвор с диаметър от 50 до 80 мм.

Пчелогонката е предназначена за подготовка на кошерите за центрофугиране. Таблата с монтираната пчелогонка се поставя под корпуса или магазина, който трябва да бъде освободен от пчелите. Специфичният профил на пчелогонката позволява пчелите лесно да преминат в плодника, но правят невъзможно връщането им.

Позволяваме си един съвет от личен опит – при дълбочина на таблата около 40 мм се постига максимална ефективност на функцията на пчелогонката. Това увеличава ефекта от всеки вид пчелогонка.

Пчелогонките служат за облекчаване труда и намаляване времето на пчеларя при изваждането на меда за центрофугиране.  При ползване на пчелогонки пчелите:

- не се дразнят от тръскане, метене или подпушване; 

- не се смачкват; 

- няма нападение.

Пчелогонките са изработени от  пластмаса и са за многократно използване. Внимание! При поставянето на пчелогонка, трябва да се затвори входът на медовия корпус, за да няма достъп на пчели "крадци".

Произвеждаме и предлагаме пет модела пчелогонки.

В зависимост отсилата на пчелното семейство, кога се извършва центрофуженето и времетраенето на престой в кошера на пчелогонката, е необходимо да се избере подходящата пчелогонка с цел максимално отстраняване на пчели от медовия корпус.


Цена без ДДС: 1.25 лв.


количествоцена
над 200 бр.1.20 лв.


Назад