- Пчеларски инвентар- Прелки, разделители, мишепредпазители

Разделители

Комплект разделители за магазина, плодника или корпуса на 10 – рамков кошер. Фиксират се на мястото на релсата. Подходящи и за стабилизиране на рамки при подвижно пчеларство, пренасяне на отводки и др.

* Публикувана е и снимка на използване на разделителите в транспортно сандъче на пчеларя Владимир Кънев


Цена без ДДС: 0.60


количествоцена
над 200 комплекта0.55


Назад