- Пчеларски инвентар- Производство на пчелни майки и пчелно млечице

Система (комплект) за производство на пчелни майки с 32 гнезда/тип Никот/

Апаратът не е бил в пчелен кошер за предварително изграждане на восъчни килийки, което носи риск от пренасяне на болести.

Комплектът включва:

Касета с 32 гнезда

- 40 маточни чашки

- 20 горни държача

- 20 долни държача

 


Цена без ДДС: 35.00Назад