- Пчеларски инвентар- Валяк за разпечатване

Валяче за разпечатване - малко / широчина от 30 мм/

Валячетата служат основно за пролетно разпечатване на пчелните пити.

Някои пчелари използват валячетата за разпечатване при центрофугиране на питите.

Малкото валяче (виж на снимката) служи успешно и за бързото и лесно разрушаване на пилото с търтеиви килийки по всяко време на пчеларската година.

Всеки елемент от валячетата за разпечатване се състои от 14 на брой остри пластмасови шипове (бодли). Те са  изработени така, че всеки от върховете да съвпадне  със стъпката на килийките на пчелната пита, с цел минимално разрушаване на последните.


Цена без ДДС: 4.80 лв.


количествоцена
51 - 100 бр.4.50 лв.
над 101 бр.4.50 лв.


Назад