- Пчеларски инвентар- Производство на пчелни майки и пчелно млечице

Система (комплект) за производство на пчелни майки с 60 гнезда /тип Йентер/

Апаратът не ебил в пчелен кошер за предварително изграждане на восъчните килийки, което носи риск от пренасяне на болести. 

Комплектът включва:

Апарат с две капачета

- 60 маточни чашки

- 60 дънца

 -40 държача /присъединяващи се един към друг/


Цена: 45.00 лв. без ДДСНазад