- Пчеларски инвентар- Пчелни пластмасови основи

Пластмасови основи за многокорпусни кошери /230 мм/ - Лангстрот-Рут, килийки 5.4 мм

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ, ЗАЩИТЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

Освен широко разпространените восъчни основи, пчеларите имат на разположение и една алтернатива – полуизградени основи, изработени от пластмаса, предназначени за многократна употреба. БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОВОСЪЧАВАНЕ

Материалът за производство на пластмасовите основи е сертифициран за хранителни цели. Чрез използването на пластмасови полуизградени основи се увеличава  медосбора  и се улеснява трудът на пчеларя. 

Какво представляват пластмасовите полуизградени основи? Пластмасовите полуизградени основи имат еднакви, правилно изградени килийки с височина 4 мм               (гарантира 99% -100% работническо пило). 

Монтаж на пластмасовите основи  Монтажът им е бърз и лесен – без пробиване, зателване и залепване. Закрепването към стандартните дървени рамки става чрез телбод, пирончета, кабъри и др., като един цял магазин се зарежда с основи десетократно по-бързо. За всяка рамка разполагате с по две полуизградени полуоснови. Полагате едната половина на полуизградената пластмасова основа, която ляга като в „гнездо” и трябва да бъде равноотдалечена от летвичките на рамката. Ако рамката има раздалечители, трябва основата да се ориентира правилно и да прилегне плътно. С такер-телбод, пирончета или кабърчета фиксирате пластмасовата основа към рамката на 3 – 4 места по всяка хоризонтална и вертикална страна. От другата страна на рамката полагате по същия начин другата половина на пластмасовата основа. Обърнете внимание за правилното и добро закрепване на пластмасовите основи към дървената рамка, защото ще бъдат използвани много години. В корпуса се слагат рамки с пластмасови основи между готови изградени рамки с пити. При центрофугиране  пластмасовите полуизградени основи  придават стабилност на питите и от тях меда се извлича по-лесно и по-пълно с близо до 7%.Този вид основи са предназначени за многократна употреба.

ВНИМАНИЕ! ДВЕТЕ ПОЛУИЗГРАДЕНИ ОСНОВИ ДА СЕ ЗАЛЕПЯТ СЪС СИЛИКОН ИЛИ ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО от вътрешната им страна .

 Обърнете внимание за правилното и добро закрепване на пластмасовите основи една към друга и към дървената рамка, защото ще бъдат използвани много години.

 Предимствата на пластмасови основи за многократна употреба в сравнение с восъчните са: 

1. Многократно се намаля труда за пчелното стопанство; 

2. Не се прегризват от пчелите при спиране притока на нектар;  

3. Не се провлачват и изкривяват при висока температура;

4. Не се прояждат от восъчния молец и мишки; 

5. Практически в тях не се отлагат антибиотици и вредни химически вещеста;

6. Изграждане на килийки  само с  работническо пило; 

7. След първия медосбор започвате да продавате и восък;

Материалът, от които са изработени пластмасовите полуизградени основи е сертифициран за ЕС и е за хранителни цели

Особености при използването на пластмасовите основи!

Внимание! В корпуса се слагат рамки с пластмасови основи между готови изградени рамки с пити. Препоръчва се напръскване със сладък сироп или прополисова тенктура, за по-бързо “качаване” на пчелите. 

 


Цена: 0.85 лв. без ДДС


количествоцена
250 - 500 бр.0.81 лв. без ДДС
над 500 бр.0.78 лв. без ДДС


Назад